ระบบรับสมัครออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขั้นตอนการรับสมัคร ต้องทำตามลำดับ

กรุณาอย่าทำลัดขั้นตอน มิฉะนั้นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์ และควรจัดการให้เสร็จก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร

  1. ผู้สมัครอ่านระเบียบการสมัครในโครงการต่าง ๆ ให้เข้าใจ

  2. ผู้สมัครลงทะเบียนกับระบบ โดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง (หมดเขตสมัครเที่ยงคืนในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

  3. ผู้สมัครโหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

    รายละเอียดการรับสมัคร กรุณาคลิก

  4. ผู้สมัครชำระเงินออนไลน์ผ่าน ระบบ QR Payment (Scan QR Code ที่ระบบส่งให้ผู้สมัครทางระบบออนไลน์)

  5. ผู้สมัครแจ้งข้อมูลการชำระเงิน ภายในวันสุดท้ายของการชำระเงิน (หมดเขตเที่ยงคืน)

  6. ผู้สมัครรับข้อมูลบัตรประจำตัวเข้าสอบจากระบบ ตามกำหนดการที่แจ้งในระเบียบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

05/08/2565

ประกาศ ปิดลงทะเบียน

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 24:00 น.

07/08/2565

ประกาศ ปิดการชำระเงิน

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 24:00 น.