ระบบรับสมัครออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขั้นตอนการรับสมัคร ต้องทำตามลำดับ

กรุณาอย่าทำลัดขั้นตอน มิฉะนั้นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์ และควรจัดการให้เสร็จก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร

  1. ผู้สมัครอ่านระเบียบการสมัครในโครงการต่าง ๆ ให้เข้าใจ

  2. ผู้สมัครลงทะเบียนกับระบบ โดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง (หมดเขตสมัครเที่ยงคืนในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

  3. ผู้สมัครโหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

    รายละเอียดการรับสมัคร กรุณาคลิก

  4. ผู้สมัครชำระเงินออนไลน์ผ่าน ระบบ QR Payment (Scan QR Code ที่ระบบส่งให้ผู้สมัครทางระบบออนไลน์)

  5. ผู้สมัครแจ้งข้อมูลการชำระเงิน ภายในวันสุดท้ายของการชำระเงิน (หมดเขตเที่ยงคืน)

  6. ผู้สมัครรับข้อมูลบัตรประจำตัวเข้าสอบจากระบบ ตามกำหนดการที่แจ้งในระเบียบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

20/09/2565

ประกาศ

การเข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาชีววิทยา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด

20/09/2565

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด