ระบบรับสมัครออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
view_comfy_alt ขั้นตอนการรับสมัคร ต้องทำตามลำดับ

กรุณาอย่าทำลัดขั้นตอน มิฉะนั้นการสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์ และควรจัดการให้เสร็จก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร

  1. ผู้สมัครอ่านระเบียบการสมัครในโครงการต่าง ๆ ให้เข้าใจ

  2. ผู้สมัครลงทะเบียนกับระบบ โดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง (หมดเขตรับสมัครเที่ยงคืนในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

  3. ผู้สมัครชำระเงินออนไลน์ผ่าน ระบบ QR Payment (Scan QR Code ที่ระบบส่งให้ผู้สมัครทางระบบออนไลน์)

  4. ผู้สมัครแจ้งข้อมูลการชำระเงิน ภายในวันสุดท้ายของการชำระเงิน (หมดเขตเที่ยงคืน)

  5. ผู้สมัครรับข้อมูลบัตรประจำตัวเข้าสอบจากระบบ ตามกำหนดการที่แจ้งในระเบียบการ

  6. ผู้สมัครดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

view_comfy_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ข้อความ